Jótékonysági Bál
2011.12.03-án intézményünk megtartja hagyományos Jótékonysági Bálját a Haller János Általános Iskolában.

bővebben...

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
2011.március 28- án a program két mosonmagyaróvári közreműködő szervezete a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány és a KESZI Hajléktalan Szállója sajtótájékoztatót tartott a programról.

bővebben...

LEVIZSGÁZTAK A PROJEKT RÉSZTVEVŐI
A program mosonmagyaróvári konzorciumi partnerénél is befejeződött a képzési blokk. A gépi takarító szakmacsoport résztvevői február 02- án írásbeli vizsgát tettek.
Miután mindenkinek sikerült.

bővebben...


Az intézmény általános bemutatása


Az intézmény 2005. Július 1. napjától rendelkezik működési engedéllyel, s e nappal nyitotta meg kapuit a rászorulók előtt. Az Alapítvány célja: segítséget kíván nyújtani nehéz, reménytelen krízis helyzetbe került, elsősorban mosonmagyaróvári, de a környező falvakban élő családok számára is, életük újrakezdéshez oly módon, hogy számukra átmeneti időtartamban, ideiglenes jelleggel otthont biztosít, segít a munkahely keresésében. Az Otthon igénybevételének ideje alatt a szülő és gyermeke együttes lakhatását otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja. Az egyes családok részére külön lakószobát tudunk felajánlani. Biztosítja, étkezésre, közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket, megfelelő kulturális és sporttevékenységeket. Az otthonban szakemberek dolgoznak, szociális munkások, szociálpedagógusok, gondozók, éjjel-nappali ügyelet van, ami azt jelenti bármikor bejelentkezni, meg lehet jelenni az otthonban.  A működési engedély alapján a Családok Átmeneti Otthona összesen huszonöt fő ellátását vállalhatta fel; 2006, január 15-től negyven főt látunk el. Teljes családokat, csonka-családokat várandós anyákat fogadunk a gyermekek életkora (0-tól 18 éves korig). A családok számára a jogszabályi előírások szerint lakhatást, gyermekkel együttes elhelyezést, otthonszerű ellátást nyújt, illetve közreműködik -a szociális munka eszközeivel és a szociális munka etikai kódexét betartva komplex családgondozást végezve a család otthontalanságának megszüntetésében. Ezen túl azonban az intézmény arra törekszik, hogy a családok önállóságát fokozza, önellátásukat elősegítse, ezért teljes ellátást nem nyújt számukra. Az intézmény minden ellátottal (rászoruló családokkal egyaránt) megállapodást köt az ellátás megkezdésekor. A megállapodás tartalmazza az ellátást igénybe vevők adatait, a beköltözéskor átvett ingóságokat, az intézmény által felvállalt feladatokat, az ellátás kezdetének időpontját, igénybevételének feltételeit és maximális hosszát, valamint irányadó a térítési díj fizetésének szabályaiban is (összege, megfizetésének időpontja, stb.). Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes (kérelemre vehető igénybe), ezért amennyiben a család helyzete rendeződik, az ellátás bármikor megszakítható. A jelenleg érvényben levő jogszabályok értelmében a családok átmeneti otthona részen tizenkét hónapot tartózkodhatnak a szolgáltatást igénybe vevők, mely időtartam egyszeri esetben, különleges indokkal, hat hónappal meghosszabbítható. 2007. Január óta az alapítvány egy 25 fős krízis otthonnal bővült. Kimondottan a családon belüli erőszak áldozatait tudja fogadni. Elsősorban bántalmazott nőknek és gyermekeiknek nyújt segítséget, de a családon belül elszenvedett egyedülálló nők és férfiak befogadását is lehetővé teszi. Telephelye és elérhetősége nem nyilvános, érdeklődni a Családok Átmeneti Otthonának telefonszámán vagy e-mail címén lehet. Fennállásunk óta 38 családon segítettünk már idáig. (több mint150 főt jelent).Ezeken a családokon az alapítvány a legjobb tudása szerint segített,10 család számára saját lakás vásárlása lett a megoldás a kiköltözésük után,10 családnál az albérlet jelentette a otthonteremtést és 10 családnál sikerült a család egyesítést megoldani. Több családunknak a családgondozóik segítségével már elmérgesedettnek hitt rokoni kapcsolatukat sikerült feloldani. Az intézmény és a kigondozott családok kapcsolatáról sokat elárul, hogy a kiköltözés után még hónapokkal később is visszajárnak, és nem szakítják meg azt a láthatatlan köldökzsinórt, amivel a sorsuk egykoron ide kötötte őket.


Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting